THH 8 ugers slanke-bootcamps:

THH slanke-bootcamps er et intensivt kost- og træningsforløb til dig der ønsker at tabe 5 kg eller mere. De 8 ugers forløb består af 51 timers gruppetræning og -kostvejledning.

Forløbet inkluderer en obligatorisk opstarts- og afslutningsweekend med måling, vejning, kostforedrag samt en række forskellige fysiske tests. I løbet af de 8 uger vil der hver uge være 2 x 1 times træning på faste hverdage på små lukkede samt 2 timers fælles kostvejledning eller træning lørdag morgen.

Desuden inkluderer THH slanke-bootcamp en lukket FB-gruppe med løbende online vejledning fra os, hver uge vil der være en ny ugentlig challenge og du vil ligeledes modtage vores bog med alle vores kost- og træningsprincipper.

Prisen er 9500 kr.* og kan betales i 1, 2 eller 3 rater.

NB! Januar forløbet er fuldt booket. For venteliste til dette eller næste forløb send en mail til info@thehealthhub.dk

SJS = Sara Jin Smidt – TB = Tom Blaabjerg – PS = Pernille Skanning

For tilmelding bedes du sende en mail til info@thehealthhub.dk med følgende oplysninger*:

Navn: 

Adresse:

Postnr. og by:

Mail: 

Telefon:

Alder: 

Træningserfaring:

Evt. skader inkl. fødevareallergier og spiseforstyrrelser:

Betaling i 1, 2 eller 3 rater:

Du er først tilmeldt holdet, når du har modtaget og derefter bekræftet mail fra os med tildeling af plads.

Har du spørgsmål til forløbet, så send os endelig en mail.

Vi glæder os meget til at høre fra dig. 

* Er din træner forhindret i at gennemføre en træning grundet sygdom eller ligende vil vi gøre alt, hvad vi kan for at finde en vikar til holdet. Skulle THH blive nødt til at aflyse en træning kompenseres der økonomisk for dette.

Er du forhindret i at deltage i en træning, så kompenseres der ikke for dette og det er ikke muligt at træne med på et andet hold. Ferie og sygdom meldes direkte til din træner. Det forventes, at du melder afbud såfremt du er syg, så vi ikke spreder sygdom på holdene.

I forbindelse med et medlemskab mv. hos The Health Hub behandler The Health Hub en række personoplysninger om Medlemmet, som er nødvendige for at indgå og opfylde Medlemsaftalen og for at kunne kommunikere med Medlemmet. The Health Hub behandler samtlige personoplysninger i henhold til gældende dansk lovgivning. De registrerede personoplysninger omfatter blandet andet stamdata, medlemsskab, fremmøde til træning, eventuelle rykkergebyrer og udeblivelser med videre.

Find de øvrige betingelser for medlemskab i The Health Hub her.